TİCARET ve ŞİRKETLER HUKUKU,

BİRLEŞME ve DEVRALMALAR 

Birleşme ve Devralmalar

YÖNET; başta gayrimenkul, finans, teknoloji, telekomünikasyon, demir-çelik, medya ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerden müvekkillerine, şirket satın almaları, birleşmeleri, bölünmeleri, devralmaları, iş yeri devri, hisse devri konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız, kapsamlı hukuki inceleme raporlarının (due diligence) hazırlanması, uygun şirket yapılanmasının belirlenmesi, hisse devir ve pay sahipleri anlaşmalarının hazırlanması, birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve izinlerin alınması konularında hatırı sayılır bir tecrübe sahibidir.

Bu kapsamda müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları şu şekildedir:
 

 • Hukuki inceleme raporlarının (due diligence report) hazırlanması ve hukuki risk analizinin yapılması; 

 • Hukuki görüşlerin hazırlanması;

 • Mutabakat Anlaşması, Niyet Mektubu, Gizlilik Sözleşmesi gibi dokümanların hazırlanması;

 • Pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve müzakere edilmesi; 

 • Adi ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve müzakere edilmesi

 • Hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve müzakere edilmesi

 • Satın alma ve devir sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve müzakere edilmesi

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılması gerekli başvuruların hazırlanması; 

 • Şirketin işleyişine ilişkin olarak her türlü hukuki dokümanın hazırlanması;

 • Kapanış görüşmelerinin gerçekleştirmesi, gerekli dokümanların hazırlanması.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

YÖNET, müvekkillerine ticaret ve şirketler hukuku ilkeleri çerçevesinde

mevzuat uyumu ve kurumsal yönetişim konularında hukuki danışmanlık vermektedir.

 

Ayrıca avukatlarımız müvekkillerinin faaliyet gösterdikleri sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerine başta rekabet hukuku, yatırım fonları, iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku, enerji hukuku ve sözleşmeler olmak üzere her türlü konuda düzenli olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

YÖNET sahip olduğu güçlü uluslararası ağ sayesinde, Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabancı gerçek kişi ve şirketlere Türkiye'de iş yapabilmeleri için; başta İsviçre, Almanya, Fransa, İngiltere, Malta, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Dubai olmak üzere yurt dışında faaliyet göstermek isteyen yerli müvekkillerine de yurt dışında iş yapabilmeleri için en uygun hukuki altyapının oluşturulması konusunda destek olmaktadır. 

Avukatlarımız birçok uluslararası projede müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir.

© 2020 YÖNET Avukatlık Bürosu   |    Yasal Uyarılar

Bizi Takip Edin:

 • LinkedIn Social Icon