İŞ HUKUKU

YÖNET iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren her türlü konuda müvekkillerine hem işçi vekili hem de işveren vekili olarak hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir.

İşveren vekili sıfatı ile hareket ederken; işverenin işçiyi işe alması, çalışma koşullarını belirlemesi, iş güvenliği kapsamında önlemler alması, işçi çıkarma ve diğer konularda müvekkilimiz olan şirketlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmetlerini yürüttüğümüz müvekkillerimize verdiğimiz düzenli hukuki görüşler doğrultusunda açılması muhtemel birçok davanın önüne geçebilmekteyiz. Amacımız öncelikle ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup; ihtilaf gerçekleştikten sonra ise en iyi şekilde ihtilafların çözümünü sağlamaktır.
 
İşçi vekili sıfatı ile hareket ederken ise müvekkilimize 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki haklarını hatırlatarak işveren ile yaşadığı problemlerin feshe haklı sebep teşkil edip etmeyeceği hakkında bilgiler verdiğimiz gibi sulh görüşmeleri ve ihtarname süreci de dahil olmak üzere dava yoluyla da işçi müvekkillerimizin haklarını savunmaktayız. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatları, yıllık izin ücreti alacakları, fazla mesai alacağı, hafta sonu tatili alacağı, dini ve resmi bayram tatili alacakları ve diğer tüm işçi alacaklarının alınması noktasında avukatlık hizmeti sunmaktayız.

YÖNET, sahip olduğu organize sanayi bölgeleri ve özel sanayi merkezlerinde binlerce fabrika, kobi, işçi ve işveren barındıran Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Konya ve dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan İstanbul'da bulunan ofisleri ve bu ofislerde müvekkillerine sunduğu hizmetler sayesinde iş hukukunu ilgilendiren her türlü konuda özel bir deneyim kazanmıştır.

© 2020 YÖNET Avukatlık Bürosu   |    Yasal Uyarılar

Bizi Takip Edin:

  • LinkedIn Social Icon