Yabancı Yatırımcılara Yönelik Türkiye'de Birleşme ve Devralmalar

 

Türkiye'de, özellikle İstanbul'da birleşme ve devralma (birleşme ve devralma) işlemleri, Türkiye'nin yabancı yatırımları çekmeye yönelik politikalarının gevşemesi ile yıllar içinde değer ve işlem sayısı bakımından hızla artmaktadır. Birleşme ve Satın Alma durum tespiti ve yürütmesi bu nedenle başarılı bir işlemin sağlanması için önemli adımlardır.

 

Türkiye'de işgücü maliyetinin ucuz, orta gelirli nüfusun arttığı ve sermaye ihtiyacının yüksek olduğu belirli bir risk seviyesinden yararlanmak isteyen yabancı yatırımcılar için, yatırım yapmak için doğru hedef şirketleri bulmak önemlidir. Doğru yerel şirketlere yaklaşırken, yerel şirketler içinde doğru karar vericileri konumlandırırken, diller ve kültürlerde farklılıklar ile karşılaşılırken zorluklar ortaya çıkabilir.

 

Türk şirketlerinin kurulduğu Türkiye'deki iş ve yasal ortam anlayışı ile İstanbul'daki yerel İngilizce konuşan Türk avukatların, riskleri izlemek ve en aza indirmek, birleşme ve satın alma sürecinin etkinliğini artırmak için ilk aşamada yer alabilmeleri önemlidir. İstanbul, Türkiye.

 

Birleşme ve Satın Alma işlemlerinin düzenlediği kurallar ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'de birleşme ve devralma faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak Türk yasaları uyarınca belirtilmiştir. Türk Ticaret Kanunu (“ TTK ”), birleşme ve devralma faaliyetlerinin düzenlediği Türk yasalarından biridir. Türk vergi kanunları, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatı, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin uygulandığı diğer düzenlemelerdir.

 

Yönet'in uluslararası avukat yaklaşımına sahip İngilizce'ye avukatları, Türkiye'deki hedef şirketlere kurumsal istihbarat ve içgörü sağlayabilir, Türk şirketlerinin uyumluluğu, olası riskler ve büyüme potansiyeli hakkında genel bir değerlendirme yapabilir. Diğer adımı atmadan önce, adli tıp hizmetlerine de ihtiyaç duyulabilir. Daha sonra, Türkiye'de birleşme ve satın alma işlemleri yapılırken aşağıdakilerin dikkate alınması gerekecektir.

 

Türkiye'de birleşme ve devralma durum tespiti

 

Birleşme ve satın alma işlemlerinde durum tespiti yapılması gereken önemli bir adımdır çünkü birleşme ve satın alma işlemlerinin başarılı olup olmayacağını belirler. Dikkatle düşünülmesi gereken bazı yönler vardır:

 

Finansal raporlar

 

Yabancı / uluslararası / çok uluslu bir şirket, mevcut ve gelecekteki mali durumu değerlendirmek için 3 ila 5 yıl içinde Türkiye'de hedeflenen şirketlerin tüm finansal raporlarını gözden geçirmelidir. Bu verilerin saygın bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmesi gerekir. Finansal durumun değerlendirilmesi, işletmenin finansal tabloları, faaliyet ve satış marjı arasındaki makul bağlantı gibi, o sektördeki ortalamaya göre değerlendirilir. Bu veriler, hedef işletmenin gerçek değerlemesine izin verir.

 

Nakit akışı

 

Hedeflenen işletmelerin hemen ödeme yapıp yapmadığını gösteren faturalardaki tarihleri ​​kontrol etme. Ödeme süresi sanayiden sanayiye değişebilir, ancak genellikle 30 ila 60 gün arasında değişebilir. Havale 90 gün veya daha uzun fatura tarihinden sonra ödenirse, işletme sahibi nakit akışı ile mücadele ediyor olabilir. Müşterilerin fatura ödeme yapamaması çok önemli.

 

Personel

 

Çalışanların çalışma alışkanlıkları, kilit çalışanların çalışma süreleri dikkate alınarak personelin iş başarısı için öneminin belirlenmesi; mal sahibinde bir değişiklik meydana geldikten sonra çalışmaya devam etme yeteneği; kilit çalışanları korumak için gerekli teşvikler; kilit çalışanları kolayca değiştirme yeteneği; kilit çalışanların şirketin müşterileri ile olan ilişkisi.

 

Müşteriler

 

Türkiye'de hedeflenen şirketin en önemli varlıkları budur. Müşterilerin işletmenin diğer somut varlıkları gibi olduğundan emin olun. Müşterileri bazı temel hususlarda değerlendirmek: işletmenin mevcut sahibi ile ilişki, müşteri geçmişi ile ticari ilişkiler ve her müşterinin şirketin kârına katkısı; işletmenin yeni sahipleri olduğunda müşterinin ayrılacağını veya kalacağını değerlendirmek; müşteri hizmetleri ve şirketin anlaşmazlığı, işletmenin eski sahibinin topluluk veya endüstri ile ilişkisi.

 

İşletmenin bulunduğu yer

 

Hedeflenen şirket bir perakende şirketi ise bu özellikle önemlidir. İşletmenin yeri, şirketin başarısı için önemli bir rol oynuyor mu? Satın almayı planladığınız şirketin konumu nasıldır? Müşteriler için yeterli park yeri var mı? Şirket bölgedeki satışlara nasıl bağlı? İşletmenin bu alandaki beklentileri nasıldır? Burası yeni yerleşim bölgesi ofis binasından hızlı bir değişim süreci içinde midir? Çevresindeki düşünülen değişiklikler nedeniyle iş yeri az ya da çok isteniyor mu?

 

Rakipler

Sektördeki hedeflenen işletmenin kapasitesini tanımlamak için bu yönü göz önünde bulundurursak, aşağıdaki sorular yardımcı olacaktır: rakibi kimdir ve stratejileri nelerdir? Fiyat savaşı sık mı oluyor? Rekabet ortamı nasıl değişti?

 

İşletme kaydı, izinler ve imar

 

İşletme tescil belgesinin ve diğer yasal belgelerin alıcıya kolayca verilebildiğinden emin olmak gerekir. Türkiye'deki yerel yönetim danışmanlık şirketinin yardımıyla bu belgelerin ve ücretlerinin aktarılmasına ilişkin prosedürleri kabul etmek daha iyi olacaktır. Hedeflenen şirket bir anonim şirket ise, işletme tescili için prosedür nedir? Yabancılar şirkete Türk yasalarına göre% 100 sahip olabilirler mi? Türkiye'deki koşullu yatırımların, aksiliklerden kaçınmak için Türkiye'deki Türk avukatlar tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Yasal belgeler

 

Tüm yasal belgeler, davalar, sözleşmeler vs. İstanbul'daki en iyi şirket avukatı ve İstanbul'daki en iyi uluslararası hukuk bürosu tarafından dikkatle incelenmelidir.

 

Şirket imajı

 

Şirket imajı önemli bir varlık olabilir ve finansal raporda değerlendirilemez. Bir şirketi değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken birçok somut faktör vardır: müşterilere nasıl hizmet edileceği, çalışanların telefona nasıl cevap verdiği ve toplumu veya sektörü destekleme düzeyi.

 

Fiyat pazarlığı

 

Her iki tarafın amacını ve motivasyonunu anlamak önemlidir. Satıcıların motivasyonu değer faktörlerinden oluşur ve etkilenir. Yaklaşım değeri ve kaçınma değeri olan iki ana değer itici güç vardır. Yaklaşım değeri refah gibi amaçlarımızdır ve kaçınma değeri ortadan kaldırmamız gereken olumsuz etkidir. Normalde, alıcılar sahibinin şirketleri satmak istemesinin nedenlerinin ne olduğunu bulmaya çalışırlar. Bu, alıcıların önceden makul bir strateji planlamasına yardımcı olacaktır.

 

Çoğu durumda alıcının motivasyonu, kârı en üst düzeye çıkarmak, pazarları genişletmek, geliri artırmak, faaliyet alanları, faaliyet alanları, vergileri en aza indirmek için satıcının motivasyonuna benzer.

 

------------------

 

YÖNET; başta gayrimenkul, finans, teknoloji, telekomünikasyon, demir-çelik, medya ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerden müvekkillerine, şirket satın almaları, birleşmeleri, bölünmeleri, devralmaları, iş yeri devri, hisse devri konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız, kapsamlı hukuki inceleme raporlarının (due diligence) hazırlanması, uygun şirket yapılanmasının belirlenmesi, hisse devir ve pay sahipleri anlaşmalarının hazırlanması, birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve izinlerin alınması konularında hatırı sayılır bir tecrübe sahibidir.

 

© 2020 YÖNET Avukatlık Bürosu   |    Yasal Uyarılar

Bizi Takip Edin:

  • LinkedIn Social Icon