Gradient
Search

İcra ve İflas Takipleri 30 Nisan 2020’ye Kadar Durduruldu

COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesi gereğince nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere icra ve iflas takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmasına, bu çerçevede taraf ve takip işlemi yapılmamasına, yeni icra ve iflas talepleri alınmamasına, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesi aşağıdaki şekildedir:

II – Fevkalade Hallerde Tatil
İcra takiplerinin durdurulması halleri: 
Madde 330 – Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020

 

Ayrıntılı bilgi için: info@yonet.av.tr


İşbu bilgilendirme yazısı YÖNET tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, sadece bilgilendirme amaçlı olarak temin edilmiştir.

İşbu bilgilendirme yazısı burada belirtilen tarih itibariyle hazırlanmıştır. YÖNET'in mevzuat veya olaylarda gerçekleşen veya dikkatimize sunulan değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Related Posts