top of page

REKABET HUKUKU

YÖNET Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimizin plan, proje ve yatırımlarını Rekabet Hukuku Mevzuatı ve Rekabet Kurumu’nun yerleşik uygulamaları çerçevesinde değerlendirerek, ticari faaliyetleri için en uygun hukuki altyapıyı belirlemekteyiz.

 

Avukatlarımız, birleşme ve devralma işlemleri, muafiyet ve menfi tespit başvuruları, teşebbüs birliği ve hakim durum uygulamalarıyla ilgili konularda ve her türlü rekabet ihlali soruşturmasında müvekkillerini Rekabet Kurumu ve İdare Mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir.

 

YÖNET Avukatlık Bürosu olarak rekabet hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

 

  • Rekabet Hukuku Uyum Programı

  • Şirket İçi Rekabet Hukuku Eğitimleri

  • Rekabet Kurumu İncelemelerinde Temsil

  • Birleşme ve Devralma ile Ortak Girişim Bildirimleri

  • Dikey/Yatay Anlaşmalara İlişkin Menfi Tespit/Muafiyet Başvuruları

  • Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı İtiraz

  • Tazminat Taleplerine ilişkin Dava Süreçleri

  • Acentelik, distribütörlük, franchise, lisans ve iş birliği sözleşmelerinin rekabet hukukuna uygun olarak hazırlanması

  • Rekabet hukuku kuralları ve politikası.

bottom of page