top of page

START-UP ve GİRİŞİM SERMAYESİ 

YÖNET Avukatlık Bürosu olarak, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin gelişimini ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve anlıyor, girişimcilerle aynı heyecan ve tutkuyu paylaşıyoruz.

 

Birçok startup’ın henüz doğuşundan beri yanında olan YÖNET Avukatlık Bürosu seçkin yatırım fonları, risk sermayesi şirketleri ve yatırımcılarla güçlü ilişkilere sahiptir.

 

​Avukatlarımız, girişimcilere ve startup’lara kuruluş aşamasından itibaren ihtiyaç duyacakları her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda girişimcilere ve startup’lara sağladığımız hizmet konularından bazıları şu şekildedir:

 

 • ​En uygun şirket türünün belirlenmesi ve şirket kuruluşu

 • Yazılım geliştirme sözleşmeleri

 • İş sözleşmeleri

 • Hisse opsiyon anlaşmaları

 • Finansman

 • Teknoloji transferi, marka, patent ve fikri mülkiyet hakları

 • Mevzuat uyumu

 • Yatırım anlaşmaları

 • Yatırım sürecinin hukuki boyutları (Term Sheet, NDA, SHA, SPA vb)

 • Veri koruma, büyük veri

 

Ayrıca kurumsal ve bireysel, yerli ve yabancı yatırımcılara girişim sermayesi yatırımları ve startuplara ilişkin hukuki konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız:

 

 • Due diligence

 • Yatırım ve çıkış (exit) planlaması

 • Vergisel süreçler

 • Yatırım sürecine ilişkin olarak gizlilik sözleşmesi, pay sahipleri sözleşmesi, hisse devir sözleşmesi gibi hukuki metinlerin hazırlanması ve müzakeresi

 • Ortak girişimler

 • Teknoloji transferi anlaşmaları

 • Fikri mülkiyet konuları

 • Finansal yeniden yapılandırma

bottom of page