top of page

ÜRETİM SANAYİİ

YÖNET Avukatlık Bürosu olarak; müvekkillerimize, sanayi ve üretim sektörlerinin karşı karşıya olduğu hukuki konularda ticaret odaklı çözümlerle avukatlık hizmeti sunmaktayız. Hizmetlerimiz; sözleşme yönetimi, istihdam, sağlık ve güvenlik, dış kaynak kullanımı, distribütörlük, kurumsal finansman, şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, yönetim, rekabet, transfer fiyatlandırması, çevre ve imar düzenlemeleri, fikri mülkiyet, ticari sırlar, Ar-Ge ve aynı zamanda taahhüt ve tazminat konularını içermektedir.

Avukatlarımız, sanayi ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerine tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Avukatlarımız; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmektedir. Dağıtım anlaşmaları, portföy tazminatı, kamulaştırmalar ve çekişmeli sözleşmesel ilişkiler hakkındaki uyuşmazlıklar özellikle tecrübe sahibi olduğumuz konulardandır. YÖNET Avukatlık Bürosu ayrıca icra ve iflas hukuku alanında sunduğu hizmetlerle müvekkillerinin ticari alacaklarını en hızlı ve etkin şekilde tahsil edebilmesine yardımcı olmaktadır.

Üretim Sanayii alanında faaliyet gösteren müvekkillerimizden bazıları hususiyle aşağıdaki alanlarda üretim gerçekleştirmektedir:

  • Otogaz Ekipmanları

  • Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

  • Benzin İstasyonu Ekipmanları

  • Çelik

  • Otomotiv ve Yedek Parça

  • Hidrolik

  • Tarım Makineleri

bottom of page