top of page

BİRLEŞME ve DEVRALMALAR

YÖNET Avukatlık Bürosu; başta teknoloji, gayrimenkul, finans, demir-çelik, medya ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerden müvekkillerine, şirket satın almaları, birleşmeleri, bölünmeleri, devralmaları, iş yeri devri, hisse devri konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız, kapsamlı hukuki inceleme raporlarının (due diligence) hazırlanması, uygun şirket yapılanmasının belirlenmesi, hisse devir ve pay sahipleri anlaşmalarının hazırlanması, birleşme ve devralma işlemleri ile ilgili olarak Rekabet Kurumu başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve izinlerin alınması konularında hatırı sayılır bir tecrübe sahibidir.

 

Bu kapsamda müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları şu şekildedir:

 

  • Hukuki inceleme raporlarının (due diligence) hazırlanması ve hukuki risk analizinin yapılması

  • Hukuki görüşlerin hazırlanması

  • Mutabakat Anlaşması, Niyet Mektubu, Gizlilik Sözleşmesi gibi dokümanların hazırlanması

  • Pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve müzakere edilmesi

  • Adi ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve müzakere edilmesi

  • Hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve müzakere edilmesi

  • Satın alma ve devir sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi ve müzakere edilmesi

  • İlgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılması gerekli başvuruların hazırlanması

  • Şirketin işleyişine ilişkin olarak her türlü hukuki dokümanın hazırlanması

  • Kapanış görüşmelerinin gerçekleştirmesi, gerekli dokümanların hazırlanması.

 

bottom of page