top of page

AİLE ŞİRKETLERİ

YÖNET Avukatlık Bürosu, Türkiye ekonomisinde aile şirketlerinin önemini kavramaktadır ve çeşitli büyüklüklerde çok sayıda yakın ve aile şirketine Aile Anayasası ve Pay Sahipleri Sözleşmelerinin hazırlanması ile halefiyet planlaması konularında yardımcı olur. Aile şirketleri benzersiz hukuki ihtiyaçlara sahiptir ve YÖNET Avukatlık Bürosu, bu benzersiz ihtiyaçlara cevap veren kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunar. Bu alandaki tecrübemiz özellikle Aile Anayasasının hazırlanması, mevzuata uygunluk, aile sahipleri ve aile dışı çalışanlar için tazminat ve hakkaniyet teşvikleri, halefiyet ve emeklilik planlaması ve uyuşmazlık çözümü konularını içermektedir.

 

Çabalarımızı aile üyeleri arasında istikrarı ve birliği korumaya odaklıyoruz çünkü amacımız ailenin devam eden canlılığını ve aynı zamanda işletmenin sürekliliğini sağlamak. Avukatlarımız, uygun halefiyet stratejileri geliştirerek, planın uygulanmasını yöneterek ve zorlukları etkili bir şekilde ele almak için yöntemler geliştirerek olumlu sonuçlara ulaşır.

 

Kapsamlı Aile Şirketi Danışmanlığı Hizmetleri

 

Aile şirketlerine ve halefiyet planlamasına yaklaşımımız, şirket yönetimini gelecek nesillere devretmek için en verimli yöntemlerin belirlenmesini, uygun haleflerin belirlenmesini ve geçişin en uygun zamanlamasının belirlenmesini içerir. Devrin gelir ve emlak vergisi sonuçlarını en aza indirmek için vergi ve emlak planlama stratejileri gözden geçirilir ve değerlendirilir.

 

YÖNET Avukatlık Bürosu, aile şirketleri ve halefiyet planlaması bağlamında ortaya çıkabilecek çeşitli konularda tavsiye ve rehberlik sunmaktadır:

 

 • Aile Anayasasının Hazırlanması

 • Hissedarlar Sözleşmesinin Hazırlanması

 • Ticari vergi planlaması

 • Şirket yapıları

 • Aile dışı çalışanlar için tazminat ve yan haklar

 • Aile sahipleri için tazminat ve eşitlik teşvikleri

 • Halefiyet ve emeklilik planlaması

 • Uyuşmazlık Çözümü

 • Aileler arası/sahip ilişkileri ve yönetişim

 • Liderlik geçişi ve arkaya

 • Azınlık hissedarları

 • Aktif olmayan aile sahipleri

 • Mevzuata uygunluk

 • Aile üyelerine ticari çıkarların satışı

 • Aile dışı üyelere ticari çıkarların satışı

 • İşyerinin çalışanlara satışı

 • Hissedar likiditesi

 

Aile Şirketi ve Halefiyet Planlama Uygulamamız ve Aile Anayasası örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Şirketinizin mevcut ve gelecekteki başarısının bu önemli bölümünde sizinle ortak olmak için sabırsızlanıyoruz.

bottom of page