FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Pazara giren ürün sayısı ve çeşitliliği, rekabet ortamı, üretim faaliyetleri ve elde edilen kazançların büyüklüğü dikkate alındığında fikri mülkiyet kavramının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yeni bir ürün pazara girdiği zaman bu ürün tüketicilerin ilgisini çekerse rakipler, başarılı olan bu ürünün aynısını ya da benzerini yapmaya çalışmaktadırlar. Hal böyle olunca inovatif ve yaratıcı eserlerin, buluşların, tasarımların, markaların, edebiyat ve sanat eserlerinin kullanımı ve korunması noktasında güvence sağlanması çok önemli bir husustur.
 
Bu korumayı ve güvenceyi sağlayacak olan sistem ise Fikri Mülkiyet Hukuku’dur. Fikri mülkiyetin korunmasıyla yaratıcı eser üzerinde hak sağlanmakta ve böylece rakiplerin bu eseri kopyalaması, taklit etmesi, izinsiz olarak kullanması veya esere zarar vermesinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu tarz hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir. Bu konuyla alakalı olarak ülkemizde pek çok mevzuat bulunmaktadır. Hukukumuz, bu gibi hak ihlallerine tazminat hukuku ve ceza hukuku olmak üzere iki farklı sonuç bağlamış olup her iki hukuk alanının da etkin bir şekilde kullanılmasının istenen neticelere ulaşılabilmesi için önemli olduğu açıkça ortadadır. Haksız olarak fikri ürünlere tecavüz edildiği durumlarda bunlara ilişkin davaların çok ciddi sonuçları söz konusu olup böyle bir iddia ile karşılaşan kimselerin de etkin bir hukuki yardımdan yararlanması gereklidir.

 

Birçok yazılımcı, sanatçı, yazar, sanayi şirketi ve girişimciyi temsil eden avukatlarımız, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında geniş bir tecrübe ve bilgi sahibidir.
 
YÖNET, bu kapsamda;
 
- Telif hakları,

- Yazılım geliştirme sözleşmeleri,

- Lisans anlaşmaları,

- Kayıtlı marka ve patentlerin devrine ilişkin anlaşmalar,

- Teknik yardım anlaşmaları,

- Teknoloji transferi anlaşmaları,

- Yönetim anlaşmaları,

- Dağıtım anlaşmaları ve franchise anlaşmalarının müzakere edilmesi ve hazırlanması,
- Marka ve patent davaları,
- Fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan hukuk davaları,
- Fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları 
 
alanlarında etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermektedir.

© 2020 YÖNET Avukatlık Bürosu   |    Yasal Uyarılar

Bizi Takip Edin:

  • LinkedIn Social Icon