top of page

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Tahkim

 

YÖNET Avukatlık Bürosu, her türlü ticari uyuşmazlıkta müvekkillerini yerel ve uluslararası tahkim yargılamalarında başarıyla temsil etmektedir. 

Avukatlarımız, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC),  İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ITOTAM), İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) başta olmak üzere diğer kurumsal ve ad-hoc tahkim kuralları altında yürütülen büyük çaplı uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Dava

YÖNET, bugüne kadar sayısız uyuşmazlıkta şirketleri, finansal kurumları, kâr amacı gütmeyen organizasyonları ve gerçek kişileri her kademe Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri nezdinde başarıyla temsil etmiştir.

Ticari Davalar

Deneyimli avukatlarımız, başta birleşme ve devralma işlemleri, hissedarlık ve ortaklık, sözleşmeler, haksız rekabet, uluslararası ticaret, tüketicinin korunması, sigorta, inşaat, taşımacılık, deniz ticareti, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları olmak üzere her türlü ticari ihtilafta müvekkillerini mahkemeler nezdinde en iyi şekilde temsil etmektedir.

İşçi - İşveren Davaları

YÖNET, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda,  işçi ve işverenleri başarıyla temsil etmektedir. Bu alandaki dava tecrübemiz, haksız fesih, kıdem ihbar tazminatı ve işçilik alacakları, rekabet yasağı, gizlilik taahhüdünün ihlali, işe iade, iş kazaları ve buna bağlı tazminat ve rücu davalarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, iş hukukunda ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk süreçlerini de müvekkillerimizin ihtiyaçlarını önceleyerek etkin ve sonuç odaklı bir yaklaşımla yürütmekteyiz.

Gayrimenkul Davaları

YÖNET, mülk sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırım ortaklıklarını, müteahhitleri, inşaat mühendislerini, mimarları, yatırımcıları, kooperatifleri, başta ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, arsa ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, kiralananın tahliyesi, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, müdahalenin meni ve ipotekten kaynaklanan uyuşmazlıklar olmak üzere her türlü uyuşmazlıkta mahkemeler nezdinde temsil etmektedir. 

Kişiler, Aile ve Miras Hukuku Davaları

YÖNET, anlaşmalı boşanma davaları, protokol hazırlanması, çekişmeli boşanma davaları, nafaka tazminat talepleri, evliliğin iptali ve butlanı davaları, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde önlemlerin alınması, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, mal rejimine ilişkin davalar, miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve kişilik haklarını ilgilendiren davalarda müvekkillerini mahkemeler nezdinde başarıyla temsil etmektedir. 

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

YÖNET motorlu taşıt,  tren ve uçak kazaları, doktor hataları (malpraktis), kayma ve düşmeler, hayvan saldırıları, ayıplı maldan doğan sorumluluk, hukuka aykırı tutuklama veya gözaltı gibi konulardan kaynaklanan her türlü maddi ve manevi tazminat davalarında müvekkillerine etkin ve sonuç odaklı dava avukatlığı hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku

YÖNET Avukatlık Bürosu, müvekkillerine İcra İflas Hukuku ve Alacak-Borç Yönetimi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, icra-iflas takibi, itirazın iptali, konkordato ve benzeri konularda hukuki süreçleri başarıyla yürütmektedir. 
 
Avukatlarımız müvekkillerinin alacağının en hızlı ve en etkin şekilde tahsilini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, tüm avukatlarımız müvekkillerimiz ile güçlü bir iletişim içerisinde olup, bilgilendirme ve raporlama süreçlerini aktif bir şekilde işleterek hizmet vermektedir.

bottom of page