top of page

İŞ HUKUKU

YÖNET Avukatlık Bürosu, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren her türlü konuda müvekkillerine hem işçi vekili hem de işveren vekili olarak hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir.

 

İşveren avukatı sıfatı ile hareket ederken;

 

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve tadili

 • Çalışan hisse opsiyon anlaşmalarının hazırlanması, incelenmesi ve tadili

 • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili

 • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)

 • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshi ve sona erdirilmesi

 • Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü

 • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar

 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin konular

 • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin konular

 • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konular

 

başta olmak üzere iş hukukunu ilgilendiren çeşitli konularda müvekkilimiz olan şirketlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmetlerini yürüttüğümüz müvekkillerimize verdiğimiz düzenli hukuki görüşler doğrultusunda açılması muhtemel birçok davanın önüne geçebilmekteyiz. Amacımız öncelikle ihtilaf gerçekleşmeden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak olup; ihtilaf gerçekleştikten sonra ise en iyi şekilde ihtilafların çözümünü sağlamaktır.

 

İşçi avukatı sıfatı ile hareket ederken ise;

 

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatları, yıllık izin ücreti alacakları, fazla mesai alacağı, hafta sonu tatili alacağı, dini ve resmi bayram tatili alacakları ve diğer tüm işçi alacaklarına ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi

 • İş kazası tazminat davaların yürütülmesi

 • Sulh görüşmelerinin yürütülmesi

 • Arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi

 • Çalışan hisse opsiyon sözleşmelerini incelenmesi

 

Konuları başta olmak üzere birçok konuda müvekkillerimize 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki haklarını hatırlatarak avukatlık hizmeti sunmaktayız.

 

YÖNET Avukatlık Bürosu bünyesinde bulunan her biri alanında en iyi iş hukuku avukatı, sahip olduğu organize sanayi bölgeleri ve özel sanayi merkezlerinde binlerce fabrika, kobi, işçi ve işveren barındıran Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Konya ve dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan İstanbul'da bulunan ofislerimiz sayesinde ve bu ofislerde müvekkillerine sunduğu hizmetler sayesinde iş hukukunu ilgilendiren her türlü konuda özel bir deneyim kazanmıştır.

bottom of page