top of page
Gradient
Ara

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, TFF Tahkim Kurulu Hakkındaki Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”), bazı futbolcular ve bir hakem tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız bir yargılama merci olmadığı iddiası ile yapılan başvuruları 28 Ocak 2020 tarihinde karara bağlamıştır.


Karar Özeti


AİHM, söz konusu kararında TFF Tahkim Kurulu’nun genel olarak yapısı ve işleyişi sebebiyle bağımsız ve tarafsız bir yargılama merci olmadığını belirtmiş, ve dolayısıyla başvuruculardan Trabzonspor eski futbolcusu Ömer Kerim Ali Rıza ve hakem Serkan Akal bakımından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.


AİHM ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenenen adil yargılanma hakkının ihlaline sebebiyet veren TFF Tahkim Kurulu’ndaki mevcut sorunların yapısal ve sistematik nitelikte olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu sorunların çözülmesi adına gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetmiştir.


Kararın Gerekçesi


TFF Tahkim Kurulu’nun yapısının ve ilgili mevzuatın ayrıntılı olarak incelendiği kararda, AİHM, bazı uyuşmazlıklar bakımından münhasır ve zorunlu yetkiye sahip olan TFF Tahkim Kurulu’nun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkına ilişkin güvenceleri sağlaması gerektiğini belirtmektedir.


AİHM, kararda yaptığı değerlendirmeler neticesinde, TFF Tahkim Kurulu’nun üyelerinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlayacak, dolayısı ile adil yargılanma hakkının gereğini temin edecek yeterli güvencenin mevcut olmadığını tespit etmiştir.


AİHM’in, Türkiye’de futbol uyuşmazlıklarının çözümü konusunda sistematik bir sorunun mevcut olduğunu ifade ettiği kararındaki gerekçeleri temel olarak aşağıdaki şekildedir:


  • Her ne kadar bu yönde bir ön şart olmasa da, TFF Yönetim Kurulu genellikle futbol kulüplerinin üyeleri veya yöneticilerinden oluşmaktadır ve futbol kulüpleri dışındaki diğer paydaşların ve futbolun menfaatlerini temsil eden yönetim kurulu üyeleri her zaman azınlıktadır.

  • Tahkim Kurulu üyeleri herhangi bir mesleki kural ile bağlı değildir ve görevlerine başlamadan önce yemin etmemektedirler.

  • İlgili mevzuatta Tahkim Kurulu üyeleri için sabit bir görev süresi öngörülmemiştir ve Tahkim Kurulu üyelerinin görev süreleri TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile aynıdır.

  • Tahkim Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını etkileyen hususları bildirmekle yükümlü değildir. Daha da önemlisi, TFF tarafından Tahkim Kurulu üyelerinin tarafsızlıklarına veya bağımsızlıklarına ilişkin herhangi bir iddia gündeme geldiğinde takip edilmek üzere herhangi bir özel usul belirlenmemiştir.

  • Her ne kadar Yönetim Kurulu ile Tahkim Kurulu arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmasa da, ciddi bir organizasyonel ve yapısal ilişki söz konusudur. Bu durum, TFF Yönetim Kurulu’nun Tahkim Kurulu’nun işleyişi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.


Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020


 

Ayrıntılı bilgi için: [email protected]


İşbu bilgilendirme notu YÖNET tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, sadece bilgilendirme amaçlı olarak temin edilmiştir.

İşbu bilgilendirme notu burada belirtilen tarih itibariyle hazırlanmıştır. YÖNET'in mevzuat veya olaylarda gerçekleşen veya dikkatimize sunulan değişiklikleri bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İlgili Yazılar

Üst Hakkı Nedir?

Üst Hakkının Tanımı ve Kapsamı Üst hakkı, başkasına ait bir arazinin altında veya üstünde bir bina (yapı) inşa etmek ya da arazi üzerinde mevcut olan bir binayı muhafaza etmek sureti ile söz konusu bi

Vasilik Görevinin Sona Ermesi

Vesayetin sona ermesi ile birlikte vasinin görevi de kendiliğinden sona ermektedir. Ancak vesayet hali sona ermeden de vasilik görevinin sona ermesi mümkündür. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun(“TMK”

Comments


bottom of page